Hjem »

 

Billeder »

 

Kontakt »

 

Links »

 

Gæstebog »

 

Knivloven »

Knivloven

 

Bekendtgørelse nr. 449 af 09/06/ 2005 Gældende

 

§ 14. Det er forbudt uden tilladelse fra politimesteren (politidirektøren) at erhverve, besidde, bære eller anvende:

 

1) skarpe våben eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm,

2) knive med tværstillet greb beregnet til stød (push daggers),

3) springknive og springstiletter,

4) faldknive og faldstiletter,

5) enhåndsbetjente foldeknive, der er konstrueret således, at klingen i normal stand kan foldes ud ved brug af én hånd og foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive),

6) knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd,

7) kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lignende,

8) kårdestokke og andre tilsvarende våben, der fremtræder som en anden genstand,

9) slag- eller stødvåben, herunder knojern, totenschlægere, gummiknipler og lignende,

10) våben, der er beregnet til at virke lammende, bedøvende eller blændende ved udladning af elektrisk strøm, og

11) spraydåser til selvforsvarsbrug, herunder tåregasampuller, -spraydåser og -patroner.

 

Stk. 2. De våben mv., der er nævnt i stk. 1, må kun overdrages til andre eller overlades til andre, hvis erhververen eller modtageren foreviser fornøden tilladelse fra politimesteren (politidirektøren).

 

Stk. 3. Dolke og knive, hvis klinge overstiger 12 cm, kan uanset stk. 1, nr. 1, uden tilladelse anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsdykning, hvis de er udformet hertil. Tilsvarende gælder uanset stk. 1, nr. 9, for slagvåben til jagt eller lystfiskeri. De nævnte våben kan erhverves, besiddes og bæres til den nævnte brug. De kan endvidere overdrages eller overlades til andre, hvis det må antages, at erhververen eller modtageren kun vil anvende dem som anført.

 

Bekendtgørelse nr. 704 af 22/06/2009 Gældende

 

§ 4. På offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende er det forbudt at bære eller besidde kniv eller dolk, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål. Forbuddet omfatter dog ikke foldeknive med en klinge på højst 7cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position.

 

 

Se udbybende artikel om loven, med billeder og forklaring af de enkelte punkter

 

www.netnatur.dk/knivlovens-forvirrende-kringelkroge/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scheffman.dk © 2010 • peter@scheffman.dk • Egøje